Hủy bỏ Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư khối phố 3 phường An Xuân thành phố Tam Kỳ


Tải về:
http://1drv.ms/1SIzuqJ